Usługi spawalnicze. Jak odbywa się spawanie aluminium?

Aluminium jest popularnym surowcem, który chętnie wykorzystuje się w różnorakich branżach, począwszy od budownictwa, poprzez gastronomię, aż po przemysł ciężki. Materiał ten idealnie nadaje się także do spawania i formowania w dowolne kształty. Dużą popularnością aluminium cieszy się głównie przez wzgląd na kilka podstawowych właściwości, do których należą bardzo mała gęstość, a także doskonała odporność na działanie korozji.

Charakterystyka usług spawalniczych

Spawanie polega na łączeniu materiałów dzięki ich nagrzaniu oraz stopieniu w miejscu łączenia nie tylko z dodaniem, ale też bez dodania spoiwa. Metal łączonych części określa się mianem metalu rodzimego. Wytopione spoiwo razem z stopionymi brzegami części łączonych, po wystudzeniu tworzy spoinę. Warto w tym miejscu wspomnieć, że profesjonalnie realizowane usługi spawalnicze zawsze odbywają się wedle tego samego schematu. Spawacz bowiem musi najpierw dowiedzieć się z jakim typem materiału będzie pracował, a kolejno w jakim środowisku ulokowany będzie spaw. Wspomniana kwestia, w sporadycznych sytuacjach, może wpływać na użycie innego drutu spawalniczego, a także bez wątpienia może pomóc w określeniu najlepszej metody zabezpieczenia spawu przed niszczącym wpływem środowiska zewnętrznego.

Zastosowanie aluminium w przemyśle

Aktualnie aluminium jest drugim najczęściej wykorzystywanym w przemyśle metalem. Na taki stan rzeczy składają się niewątpliwie jego właściwości. Zaliczyć do nich można przede wszystkim odporność na utlenianie, wpływ kwasów organicznych, wody, a także związków azotowych. Wyroby aluminiowe stosuje się nie tylko w przemyśle chemicznym, budowlanym, motoryzacyjnym, wojskowym, elektronicznym, ale i metalurgicznym. Z aluminium powstają więc między innymi elementy budowy motocykli oraz samochodów, konstrukcje budowlane bądź części maszyn.

Należy zaznaczyć również, iż opisywany materiał znajduje zastosowanie zarówno jako półfabrykat albo surowiec, jak też produkt gotowy. Przez wzgląd na dobrą plastyczność i odporność na niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych, aluminium wykorzystuje się do wytwarzania profili drzwiowych, fasadowych czy okiennych, w szczególności w biurowcach. Oprócz budownictwa komercyjnego, aluminium jest także coraz częściej wykorzystywane w projektowaniu domów jednorodzinnych, gdyż jest bardziej wytrzymałe niż przykładowo drewno. Materiał ten często spotkać można też w zaawansowanych konstrukcjach inżynierskich. Wpływa na to głównie jego względnie atrakcyjna cena.

Przygotowanie materiału do spawania

Na ogólną wiedzę spawacza składają się po pierwsze zdobyte doświadczenie, a po drugie rozległe rozeznanie teoretyczne, ponieważ ze specyfikacji technicznej spawanych elementów często wynika wprost, iż przykładowo użycie określonych materiałów niesie realne ryzyko niepowodzenia. Dlatego też, fachowcy przed rozpoczęciem spawania powinni bardzo staranie zapoznać się z określonym materiałem. Warto zaznaczyć, iż aluminium zaliczane jest do tworzywa, które jest stosunkowo trudno spawalne. Fakt ten wynika głównie z niskiej temperatury topnienia, a także pojawiania się cienkiej warstwy tlenków na powierzchni metalu w czasie łączenia. Tak więc niewłaściwe przygotowanie i spawanie aluminium może powodować powstawanie porów czy wad spoiny.

Charakterystyka głównych metod spawania aluminium

Obecnie dominują głównie metody spawania łukowego w osłonie gazu, czyli przede wszystkim MIG oraz TIG:

Spawanie metodą MIG (z języka ang. Metal Inert Gas) – jest najczęściej wykorzystywane przy spawaniu materiału o grubości od 1 mm i więcej. Spoiwo dodaje się w postaci drutu przez uchwyt elektrodowy. Ważne w przypadku metody MIG jest także to, że jeśli zastosuje się prąd pulsujący, można spróbować spawania aluminium cieńszego niż 1 mm;

Spawanie metodą TIG (z języka ang. Tungsten Metal Gas) – jest głównie stosowane przy małej grubości danego materiału, nawet poniżej 1 mm. Z kolei górna praktyczna granica oscyluje w okolicach poniżej 1 mm. Metoda TIG polega na spawaniu elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych i umożliwia korzystanie z prądu przemiennego. W przypadku łączenia aluminium, taki rodzaj prądu daje bardzo dobre efekty w postaci pozyskania doskonałej jakości spoiny, a także umożliwia utrzymanie w czystości jeziorka spawalniczego.

Profesjonalizm w usługach spawalniczych

Na zakończenie należy wskazać, iż profesjonalne spawanie wymaga zdecydowanie czegoś więcej, niż tylko dobrego jakościowo sprzętu. Nowoczesna technologia może faktycznie pomóc specjaliście w zrealizowaniu danego zlecenia, jednak gdy popełni on błąd przykładowo w doborze techniki spawania bądź akcesoriów, to nawet innowacyjne urządzenia będą całkowicie bezużyteczne. Z tego względu istotne jest, żeby usługi spawalnicze wykonywali wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy. Zlecenia dotyczące spawania warto więc zlecić wyspecjalizowanej firmie.
Fabryka 4x4 specjalizuje się w:
  • Cięciu laserem blach
  • Spawaniu metodą MIG MAG i TIG
  • Gięciu blach CNC
Galeria zdjęć