Zastosowanie metody laserowego cięcia rur i profili z perspektywy inżyniera i projektanta

Wykorzystanie technologii laserowego cięcia rur oraz profili stanowi z pewnością istotną dla całej gospodarki produkcyjnej rewolucję, która otwiera przed inżynierami i projektantami całkowicie nowe perspektywy i możliwości, w szczególności zapewnienie idealnego odwzorowania wymagań technicznych, a także estetyki końcowego wyrobu, nawet przy powtarzalnym procesie produkcyjnym.

Rewolucyjny wymiar obróbki metalowej

Uwzględniając perspektywę czasu, cięcie rur o przekroju kołowym jeszcze nie tak dawno odbywało się przede wszystkim za pomocą palnika bądź w znacznie mniejszym stopniu z zastosowaniem specjalistycznych maszyn. Takie działanie generowało dość wysokie koszty wytworzenia, ponieważ cięte w ten sposób rury praktycznie wymuszały zastosowanie dodatkowych czynności, przykładowo w postaci ukosowania, wiercenia czy też frezowania. Z tego też względu, żmudne operacje powodowały brak ekonomicznego uzasadnienia, w szczególności dla inwestycji konstrukcyjnych. Potrzeba zmian ukształtowana miedzy innymi przez zjawisko konkurencyjności, spowodowała wdrożenie całkowicie nowych rozwiązań, wśród których wyróżnić można zastosowanie lasera w procesie obróbki metali. W dużej mierze to właśnie technologia laserowa stoi za zupełnie innowacyjnym wymiarem realizowanych dla branży metalowej usług.

Charakterystyka laserowego cięcia rur i profili

Proces cięcia rur oraz profili za pomocą lasera polega na punktowym wprowadzeniu energii w postaci wysokoenergetycznego strumienia tnącego. Gorący promień lasera który otoczony jest gazem technicznym o dużej czystości, wykorzystywany jest jako narzędzie cięcia. W celu pozyskania wyrobu charakteryzującego się najwyższą jakością, promień lasera powinien być prowadzony bardzo precyzyjnie, a zastosowany rodzaj urządzenia w pełni to zapewniać. Cięcie rur oraz profili odbywa się dzięki kombinacji trzech metod, do których zalicza się spalanie, stapianie i sublimację. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż precyzja cięcia laserowego umożliwia uzyskanie gotowego, nie wymagającego dalszej obróbki wyrobu.

Zalety cięcia rur oraz profili za pomocą lasera

W dzisiejszych czasach laserowe cięcie rur i profili stanowi nie tylko ogromne przyspieszenie dla wszelkich zamierzeń produkcyjnych oraz inwestycji, ale również zapewnia niezwykłą dokładność, która całkowicie likwiduje konieczność wykorzystywania dodatkowych czynności związanych z obróbką. Równie istotny dla realizowanych usług cięcia laserem profili oraz rur, zwłaszcza w systemie seryjnym, jest dodatkowy osprzęt umożliwiający pełną automatyzację produkcji. Należy także zaznaczyć, że obróbka z wykorzystaniem urządzeń laserowych, daje możliwość dowolnych założeń projektowych, a nie ogranicza się jedynie do przecinania rur i profili zgodnie z powszechnymi standardami.

Profesjonalne usługi cięcia laserowego

Laserowe cięcie rur oraz profili uznawane jest za najnowszą, najbardziej zaawansowaną technologicznie odsłonę technologii obróbki materiałów, która gwarantuje precyzję, najwyższą jakość techniczną krawędzi obrabianych, a także niespotykaną w odrębnych formach produkcyjnych powtarzalność. Daje również pełną swobodę w zakresie projektowania wykonywanych elementów. Usługi dotyczące wycinania laserowego rur i profili warto zlecić profesjonalnej firmie, na przykład przedsiębiorstwu Fabryka 4x4. Świadczy ono ponadto usługi związane z gięciem blach, gwintowaniem oraz ukosowaniem. Współpracuje również z wieloma firmami usługowo-produkcyjnymi funkcjonującymi w szeroko pojmowanej branży metalowej, co umożliwia jej produkcję zarówno półfabrykatów, jak też gotowych wyrobów.

Przewagą lasera w stosunku do innych metod obróbki konwencjonalnej jest zatem dowolność założeń projektowych, precyzja wykonania oraz dużo szybszy czas realizacji, który w rezultacie przekłada się na zwiększenie mocy produkcyjnej.