Fundusze Europejskie

Fabryka 4x4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPÓŁKA KOMANDYTOWA  otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Polska Wschodnia

Tytuł projektu: Dotacje na kapitał obrotowy 267 412,44 zł

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.