Cięcie laserem Bydgoszcz

Zauważalna na współczesnym rynku gospodarczym potrzeba wzrostu wydajności, wyższej efektywności kosztowej oraz jakości, niewątpliwie wymaga implikacji nowych rozwiązań. Do jednego z nich zalicza się technologię laserową, która okazuje się niezbędna w licznych dziedzinach produkcji wykorzystując cięcie laserem.

 Laserowa obróbki matali
gwarantuje cały szereg korzyści w odniesieniu do tradycyjnych technik wytwarzania, tj. przykładowo doskonałą jakość oraz niezawodność, a także niskie koszty jednostkowe, które daje nam cięcie laserem.
 1. Bydgoszcz i jego możliwości społeczno-gospodarcze
 2. Proces cięcia laserem
 3. Charakterystyka metod wycinania laserowego
 4. Główne zalety laserowej obróbki materiałów
 5. Nowoczesne urządzenie laserowe gwarancją sukcesu
 6. Profesjonalne cięcie laserem dla Klientów z Bydgoszczy

Bydgoszcz i jego możliwości społeczno-gospodarcze

Bydgoszcz jest zaliczany do jednego z większych miast gospodarczych Polski. Stanowi niezaprzeczalny ośrodek przemysłu, handlu oraz usług, a razem z powiatem skupia niespełna połowę potencjału gospodarczego całego regionu kujawsko-pomorskiego. Za potencjał gospodarczy opisywanego miasta uważa się między innymi silnie rozwiniętą branżę produkcyjną, odgrywającą kluczową rolę w okolicznym eksporcie.
Pod względem społeczno-gospodarczym region kujawsko-pomorski zajmuje środkową pozycję w kraju. Jak już wspomniano, najistotniejszą rolę odgrywa wieloaspektowo rozwinięty przemysł, który w skuteczny sposób dopasowuje się do stale zmieniających się wymogów konkurencji wolnorynkowej. Warto zaznaczyć, że Bydgoszcz, Toruń oraz Włocławek, a także Grudziądz i Inowrocław są ważnymi ośrodkami przemysłowymi, które reprezentują w szczególności przemysł
 
 • elektromaszynowy,
 • chemiczny,
 • metalowy,
 • tekstylny,
 • spożywczy,
 • celulozowy,
 • mineralny oraz poligraficzny.

Rozwój gospodarczy Bydgoszczy, a zwłaszcza sektora produkcyjnego, stwarza zapotrzebowanie na nowoczesne usługi, do których bez wątpienia zalicza się cięcie laserem.

Proces cięcia laserem

Cięcie laserem jest procesem, w ramach którego impulsowa albo ciągła energia wiązki laserowej, powoduje wytopienie ciętego elementu w szczelinie cięcia bądź równoczesne stopienie oraz odparowanie, a także stopienie i spalanie ciętego materiału. Należy zaznaczyć, iż cięciu laserowemu można poddać różne materiały, tj. metal, ceramikę, tworzywa sztuczne, a nawet drewno. Cięcie laserowe wymaga jednoczesnej obecności współosiowego z wiązką laserową przepływu gazu, nazywanego gazem towarzyszącym. Może on być zarówno obojętny, jak i reaktywny chemicznie wobec ciętego materiału. Jego zasadniczym działaniem jest wydmuchanie ze szczeliny cięcia powstałych produktów, czyli ciekłego i odparowanego materiału. Ważne jest, iż cięcie laserowe jest wykorzystywane również do przebijania otworów zdecydowanej większości materiałów inżynierskich.

Charakterystyka metod wycinania laserowego

Biorąc pod uwagę warunki technologiczne wycinania laserowego, a zwłaszcza moc i jakość wiązki laserowej, a także prędkość cięcia oraz rodzaju gazu towarzyszącego, cięcie laserem może następować w ramach trzech głównych metod:
 • przez sublimację, gdy określony materiał poddawany wycinaniu samoistnie wyparowuje na skutek działania zogniskowanego promienia laserowego, a następnie zostaje wydmuchany w rezultacie dużego ciśnienia gazu i pary, które uczestniczą w procesie cięcia laserowego. Materiał w szczelinie wyparowuje bezpośrednio bez fazy ciekłej;
 • poprzez topienie, kiedy materiał poddawany cięciu ulega stopieniu na całej grubości cięcia wiązką laserową, a kolejno jest usuwany ze szczeliny przez działanie gazu tnącego. Cięcie laserowe z zastosowaniem opisywanej metody realizowane jest głównie z wykorzystaniem dwóch gazów, tj. argonu oraz azotu. Materiał transportowany jest jedynie w fazie ciekłej;
 • dzięki wypalaniu (nazywanemu również utlenianiem), gdy cięty materiał zostaje nagrzany przez promień lasera, który jest zogniskowany na powierzchni w sferze szczeliny cięcia, aż do temperatury zapłonu. Omawiana metoda najczęściej wykorzystywana jest do cięcia stali niestopowych. Następnie, materiał ulega spalaniu w szczelinie cięcia, formując rzadkopłynny żużel. Kolejno, zostaje on wydmuchany ze szczeliny cięcia przez energię kinetyczną strumienia tlenu tnącego.

Główne zalety laserowej obróbki materiałów

Możliwości jakie zapewnia laserowa obróbka różnych typów materiałów, przykładowo stali czarnej lub aluminium, są oczywiście bardzo duże. Za fundamentalną zaletę cięcia laserem uważa się bez wątpienia idealną jakość finalnego wyrobu. Wśród innych korzyści, które generuje wycinanie laserem można wyróżnić miedzy innymi:
 • wysoką precyzję, całkowitą powtarzalność procesu, a także dużą szybkość cięcia,
 • czystą i gładką powierzchnię cięcia oraz idealny kształt wycinanych detali,
 • minimalną ilość odpadu, za sprawą optymalizacji rozmieszczenia elementów, które są wycinane w danym materiale,
 • brak przekształceń w strukturze obrabianego materiału poprzez ograniczenie termicznego oddziaływania na cięty materiał,
 • wielozadaniowość opisywanej metody, gdyż umożliwia ona dodatkowo nacinanie, wycinanie, znakowanie, grawerowanie skomplikowanych kształtów.

Nowoczesne urządzenie laserowe gwarancją sukcesu

Warunkiem pozyskania dobrej jakości cięcia laserowego oraz utrzymywania dużej precyzji w aspekcie wymiarów ciętych elementów jest niezwykle dokładnie prowadzony strumień tnący lasera, wraz z połączeniem najwyższej jakości urządzeniem do wycinania, cechującym się dużą odpornością na drgania. Nowoczesne urządzenia laserowe umożliwiają cięcie zarówno małych, jak i dużych elementów, a ponadto pozwalają na zautomatyzowanie szeregu prac oraz nie stwarzają wysokich kosztów. Ważny jest również fakt, iż wyroby wycięte z użyciem urządzeń laserowych cechują się wyższym poziomem jakości i ponadprzeciętną jakością. Oprócz tego, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom laserowym można pozyskać większą wydajność, a także zredukować koszty personalne. Niemniej istotną kwestią jest też to, iż dzięki urządzeniom laserowym zniwelowane są niebezpieczne warunki pracy. Lasery są też wielozadaniowe, ponieważ mogą obsługiwać nie tylko sam proces cięcia, ale także przykładowo spawania, przez wzgląd na zamontowany typ głowicy.

Profesjonalne cięcie laserem dla Klientów z Bydgoszczy

Wycinanie laserowe jest usługą, którą oferuje firma Fabryka 4x4. Oprócz tego, świadczy ona usługi związane z:
 • gięciem blach CNC
 • spawaniem
 • gwintowaniem
Współpracuje także z wieloma przedsiębiorstwami usługowo-produkcyjnymi, które funkcjonują w szeroko pojętej branży metalowej, co gwarantuje jej produkcję nie tylko jakościowych półfabrykatów, ale też gotowych wyrobów. Fabryka 4x4 ma siedzibę główną oraz zakład produkcyjny pod Krosnem, w województwie podkarpackim i tam też wykonuje każde zlecenie. Aktualnie, dzięki szerokim możliwościom logistycznym i transportowym gwarantuje terminowy i bezpieczny transport na terenie całego kraju, natomiast przy większych zamówieniach oferuje darmowe doręczenie zamówienia. Oferta przedsiębiorstwa Fabryka 4x4, obejmująca przykładowo cięcie laserowe, jest więc dostępna zarówno dla przedsiębiorców z Bydgoszczy, jak również z całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Wycinanie laserowe jest obecnie najszybszą i najdokładniejszą stosowaną metodą cięcia blach. Innowacyjne oprogramowanie oraz specjalistyczna wiedza kadry pracowniczej Fabryki 4x4 pozwala na uzyskanie maksymalnego wykorzystania obrabianego materiału oraz doskonałą jakość wyrobu końcowego. Z kolei możliwość optymalnego zaplanowania całego procesu sprawia, że może zagwarantować Klientom najlepsze, konkurencyjne warunki współpracy. Jesteś zainteresowany ofertą firmy Fabryka 4x4?
Sprawdź jakie ceny oraz terminy realizacji może zaproponować w Bydgoszczy i rejonie kujawsko-pomorskim: https://www.laserfabryka4x4.pl/kontakt.
 
Galeria zdjęć