Cięcie laserem Rzeszów

W dobie dzisiejszych czasów precyzyjne cięcie laserowe blach, jest konieczne w nowoczesnym procesie produkcji różnego typu elementów konstrukcyjnych albo też wyrobów gotowych. Wycinanie laserem elementów cieszy się niezwykle dużym zainteresowaniem szczególnie tych Klientów, dla których znaczącą rolę odgrywa najwyższa jakość wykonania, a także stuprocentowa zgodność finalnych komponentów z projektem.
 
Cięcie laserem blach, rur i profili jak również innych materiałów pozwala na bardzo precyzyjną obróbkę laserową, która ma ogromne znaczenie w budownictwie, co daje nam w efekcie najwyższą jakość i dokładność wykończenia ciętych laserowo elementów.
 
 1. Rzeszów – nowoczesne miasto i stolica innowacji
 2. Cięcie laserem – istota procesu
 3. Typy cięcia laserowego – charakterystyka poszczególnych metod
 4. Główne zalety laserowej obróbki materiałów
 5. Cięcie laserem – precyzja i nieustanny rozwój technologii
 6. Usługi cięcia laserowego – oferta dla Klientów z Rzeszowa
 
Rzeszów – nowoczesne miasto i stolica innowacji
 
Rzeszów jest miastem, które cechuje siębardzo korzystnym położeniem nie tylko geograficznym, ale również komunikacyjnym. Charakteryzowana aglomeracja umiejscowiona jest w centralnej części południowo-wschodniego regionu Polski, w tak zwanym obszarze Euroregionu Karpaty, a także w rozwijającym się z zachodu na wschód paśmie europejskiej przestrzeni infrastrukturalnej. Aktualnie, miasto to stanowi prężnie rozwijający się ośrodek nowych technologii oraz przemysłu, w szczególnościz zakresu przemysłu lotniczego czy informatycznego. Warto zaznaczyć, iż w strukturze gałęziowej przemysłu miasta Rzeszów dominują głównie przemysły:
 
 • elektromaszynowy,
 • chemiczny i spożywczy,
 • budowlany,
 • farmaceutyczny.
 
Rzeszów, będąc równocześnie stolicą województwa podkarpackiego, pełni przede wszystkim funkcję głównego ośrodka przemysłowego, akademickiego, handlowo-usługowego, a także kulturalnego w regionie. Do niezaprzeczalnych atutów miasta zalicza się atrakcyjne tereny przemysłowe, a także stale rozwijający się rynek powierzchni magazynowych.
 
Cięcie laserem – istota procesu
 
Cięcie laserem umożliwia rozcinanie zarówno materiałów metalowych, jak i niemetalowych, które posiadają różną grubość. Gdy wiązka promienia laserowego trafi na obrabiany przedmiot, materiał roztapia się bądź też odparowuje. Pełna moc lasera koncentruje się przy tym w konkretnym punkcie, którego średnica najczęściej nie przekracza pół milimetra. Jeśli w tym punkcie skupi się większa ilość ciepła, niż może upływać w efekcie przewodności cieplnej, promień lasera zupełnie przenika obrabiany materiał. Podczas gdy przy odrębnych metodach to masywne narzędzia oddziałują na blachę ogromnymi siłami, energia lasera realizuje swą pracę w sposób bezdotykowy. Dzięki temu narzędzie nie ulega zużyciu, natomiast  na obrabianym przedmiocie nie powstają żadne zniekształcenia czy uszkodzenia.
 
Typy cięcia laserowego – charakterystyka poszczególnych metod
 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż rodzaj ciętego materiału oddziałuje na wybór właściwej  metody cięcia laserowego. Wśród wspomnianych metod cięcia z wykorzystaniem lasera można wyszczególnić między innymi:
 
 • cięcie poprzez odparowanie – gdzie materiał poddawany wpływowi zogniskowanej wiązki lasera odgrzewany jest do temperatury wrzenia, co w efekcie prowadzi do jego przejścia ze stanu stałego w gazowy. Materiał natomiast ulega odparowaniu w atmosferze gazu obojętnego. Opisywana metoda ta jest używana do wycinania materiałów cechujących się małą przewodnością cieplną oraz takich materiałów, które  nie ulegają topnieniu;
 • cięcie poprzez topienie i wydmuchiwanie – gdzie w rezultacie działania wysokiej mocy energii laserowej dochodzi do przejścia obrabianego materiału ze stanu stałego w stan ciekły. Kolejno na skutek oddziaływania dużego ciśnienia strumienia gazu roboczego, ciekły materiał zostaje usunięty z obszaru szczeliny cięcia. Z uwagi na to, iż w analizowanej metodzie nie pojawia się spalanie materiału, powierzchnia cięcia jest wolna od tlenków;
 • cięcie poprzez wypalanie – gdzie energii dodatkowej dostarcza gaz aktywny, a dokładniej tlen. W ramach działania zogniskowanej wiązki laserowej, poddawany obróbce materiał wypalany jest przez strumień tlenu bądź też mieszaniny gazów, które  zawierają tlen w odpowiednio wysokim stężeniu. Poza tym, dodatkowa energia pochodząca z reakcji egzotermicznej, umożliwia cięcie materiałów wykorzystaniem mniejszej mocy promieniowania laserowego i większych szybkości procesu.
 
Główne zalety laserowej obróbki materiałów
 
Za podstawową zaletę cięcia laserem uważa się bez wątpienia idealną jakość finalnego wyrobu. Spośródodrębnych korzyści, które generuje wycinanie laserem można wyróżnić miedzy innymi:
 
 • wysoki poziom precyzji, a także całkowitą powtarzalność procesu,
 • czystą oraz gładką powierzchnię cięcia czy idealny kształt wycinanych elementów,
 • minimalną ilość odpadu, dzięki optymalizacji rozmieszczenia elementów, które są wycinane w określonym elemencie,
 • wielozadaniowość opisywanej metody,
 • brak przekształceń w strukturze obrabianego materiału, dzięki ograniczeniu termicznego oddziaływania na cięty materiał.
 
Cięcie laserem – precyzja i nieustanny rozwój technologii
 
Wysoka precyzja ciecia laserem bez wątpienia ma przełożenie na efektywność tego rozwiązania. Dodatkowo, w ramach odpowiedniego zaplanowania linii wycinanie laserem, możliwe jest znaczne zmniejszenie powierzchni potrzebnej do wycięcia każdego elementu. Należy także zaznaczyć fakt stosunkowo niskich kosztów eksploatacji. Aspekt ten spowodowany jest znikomym zużywaniem się głowicy tnącej. Jak można zauważyć, cięcie laserem, pomimo iż aktualnie mocno rozpowszechnione, stanowi złożoną i zaawansowaną technologię wytwarzania. Zdawać by się mogło, iż wszelkie kwestie technologiczne w tym obszarze zostały już opanowane, jednak dalej pracuje się nad udoskonalaniem oraz optymalizacją procesu cięcia laserem. Pojawienie się nowych rozwiązań na rynku urządzeń laserowych (przykładowo maszyn pracujących w trybie 3D), daje bowiem coraz więcej możliwości pracy, a także pozytywnie wpływa na szybkość i jakość całego procesu.
 
Usługi cięcia laserowego – oferta dla Klientów z Rzeszowa
 
Wycinanie laserem jest aktualnie zaliczane do jednego z najbardziej precyzyjnych oraz zarazem stosunkowo niedrogiego sposobu na pozyskanie niemal każdego kształtu z różnej grubości i różnego typu stali. Cięcie laserem jest usługą, którą oferuje przedsiębiorstwo Fabryka 4x4. Oprócz tego, świadczy ono usługi powiązane z gięciem blach CNC, ukosowaniem i gwintowaniem. Fabryka 4x4 ma siedzibę główną oraz zakład produkcyjny pod Krosnem, w województwie podkarpackim i tam też wykonuje każde zlecenie. Aktualnie, dzięki szerokim możliwościom logistycznym i transportowym gwarantuje terminowy i bezpieczny transport na terenie całego kraju, a przy większych zamówieniach oferuje darmowe doręczenie zamówienia. Oferta przedsiębiorstwa Fabryka 4x4, obejmująca przykładowo cięcie laserowe, jest więc dostępna zarówno dla przedsiębiorców z Rzeszowa, jak również z całego województwa podkarpackiego.
Rzeszów i okolice jest rejonem, na który firma Fabryka 4x4 zwraca szczególną uwagę, przede wszystkim z uwagi na niewielką odległość od zakładu produkcyjnego, która umożliwia szybki łańcuch dostaw, a także krótkie terminy realizacji zleceń. Zlecenia w ramach oferty cięcia laserowego, Fabryka 4x4 realizuje profesjonalnie, przy równoczesnym przestrzeganiu wysokich standardów usług oraz zasad bezpieczeństwa. Ponadto, firma dysponuje również  niezwykle rozbudowanym parkiem maszynowym, co z konsekwencji ma znaczący wpływ przykładowo na terminowość czy sprawność wykonywanych prac. Jesteś zainteresowany ofertą przedsiębiorstwa Fabryka 4x4? Sprawdź jaki zakres cen oraz ewentualne terminy realizacji może zaproponować w Rzeszowie i województwie podkarpackim:  https://www.laserfabryka4x4.pl/kontakt.