Cięcie laserem Śląskie

Śląsk należy do jednego z najsilniejszych gospodarczo oraz demograficznie regionów w Polsce. Zaliczany jest on do największego zurbanizowanego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, który ma jeden z najwyższych wskaźników średniej krajowej gęstości zaludnienia oraz ludności miejskiej. Dokonując geograficznej charakterystyki Śląska warto zaznaczyć, że jest to najważniejszy region przemysłowy, zlokalizowany w południowej części Polski. Sąsiaduje on z czterema województwami: opolskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, natomiast od południa graniczy z Czechami oraz Słowacją. Województwo śląskie stwarza najbardziej atrakcyjne warunki rozwoju przemysłu dla inwestorów, którzy doceniają usługi cięcia laserem na Śląsku. Powszechnie uważa się, że nowoczesne technologie w zdecydowanym stopniu przyczyniają się do obniżenia kosztów produkcji. Ekonomiczny aspekt zastosowania cięcia laserowego w przedsiębiorstwach działających w branży produkcyjno-usługowej obrazują dwa zasadnicze czynniki. Należą do nich zarówno jak najbardziej optymalne zastosowanie lasera, jak również niespotykanie wysoka jakość laserowej obróbki metali. Nowoczesne maszyny do cięcia laserem dają bowiem możliwość przygotowania komputerowego programu obrazującego proces cięcia laserem, co nie tylko znacznie skraca czas przygotowania produkcji, ale także umożliwia maksymalne wykorzystanie materiału i optymalizowanie przebiegu cięcia. Poza tym, wycinanie laserowe elementów odbywa się bez naruszenia ich powierzchni, natomiast po samym cięciu laserowym nie jest konieczna dodatkowa obróbka wykończeniowa. Dlatego też, spośród największych korzyści procesu laserowego cięcia blach z zastosowaniem urządzeń laserowych wyróżnia się bez wątpienia doskonały poziom wykonania gotowych elementów, a także krótki czas realizacji. Kwestie te są również w bezpośredni sposób powiązane z obniżeniem kosztów usługi. Nasza firma Fabryka 4x4 oferuje profesjonalne usługi cięcia laserem wykonywane koło Krosna w Województwie Podkarpackim. Jednak swoje usługi świadczymy w dużej mierze dla firm zlokalizowanych w województwie śląskim. Nasi klienci prowadzą działalność w takich miastach jak:
  Śląsk jest głównie kojarzony z górnictwem i hutnictwem, przez wzgląd na to, iż te gałęzie przemysłu są tam obecne od wieków, równocześnie stanowiąc bogactwo regionu oraz oddając jego kulturową tożsamość. Od czasów starożytnych na terenie obecnego Śląska rozwijało się bowiem górnictwo, między innymi srebra i ołowiu, rudy żelaza oraz kuźnictwo czy hutnictwo. Jednakże, zachodzące od kilku lat procesy restrukturyzacyjne przyczyniają się do systematycznych zmian w strukturze gospodarki województwa. W całościowym ujęciu przemysłu zmniejsza się udział górnictwa i hutnictwa, czyli branż do niedawna dominujących. Z kolei wzrasta pozycja:
 
 • Przemysłu elektromaszynowego,
 • Przemysłu informatycznego, a także energetyki,
 • Przemysłu motoryzacyjnego (region zaliczany jest do największego w kraju producenta samochodów),
 • Przemysłu spożywczego.
Zastosowanie wycinania laserem do różnych materiałów inżynierskich przyczyniło się do poszerzenia możliwości dotyczących procesu produkcji. Za sprawą pracy, która nie determinuje potrzeby użycia dużej siły nacisku, możliwa stała się obróbka cienkościennych komponentów, bez zbędnego ryzyka odnoszącego się do deformowania ich kształtów. Poza tym, precyzja cięcia laserem umożliwia pozyskanie nowoczesnych i złożonych struktur i wzorów. Reasumując, do zasadniczych zalet wynikających z cięcia laserem można zaliczyć:
 
 • Skupioną strefę wpływu emitowanej przez laser energii cieplnej, która gwarantuje ochronę materiału niepoddawanego bezpośrednio cięciu,
 • Możliwość wycinania laserowego detali o różnorakich kształtach, 
 • Idealną powierzchnię cięcia, a także niezwykle wysoką jakość krawędzi wyrobu końcowego,
   brak konieczności wdrażania do procesu wytwórczego dodatkowej, czasochłonnej i kosztowanej obróbki,
 • Pełną automatyzację procesu,
 • Całkowitą elastyczność i uniwersalność,
 • Idealną powtarzalność parametrów ciętych detali.
Warto dodać jeszcze, że za sprawą komputerowego sterowania, można dopasować wycinarki laserowe do cięcia prawie każdego materiału zarówno stali czarnej, nierdzewnej czy aluminium.
Wycinanie laserem na Śląsku pozwala na szybką, niezwykle ważną dla tego regionu pracę. Stała obsługa branży motoryzacyjnej, która jest jednym z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu w Polsce, mieści się właśnie w województwie śląskim. Wraz z postępem technologicznym, maszyny wykorzystywane do szeroko pojętej laserowej obróbki metali stają się coraz lepsze, czyli oferują szereg nowych możliwości. Ogólnie rzecz ujmując, cięcie laserem zapewnia powstanie znaczących korzyści w procesie produkcyjnym. Głównie przez wzgląd na to, że jest procesem szybkim, dokładnym i można go łatwo dostosować do dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów oraz wymagań rynkowych. Dynamika i różnorodność zleceń nie są problemem dla technologii cięcia laserowego na Śląsku. Przewaga użycia lasera nad innymi metodami obróbki przyspiesza wszystkie etapy produkcji nawet najbardziej skomplikowanych, drobnych elementów. Przemysł ciężki, który dominuje pod względem sprzedaży w tym regionie wykorzystuje technologię laserowego cięcia blach do produkcji maszyn, w tym urządzenia dla przemysłu górniczego.
Fabryka 4x4 posiada w swojej ofercie również usługę laserowego cięcie rur i profili, które często stosowane są do budowy maszyn i różnego rodzaju konstrukcji stalowych. Z wykorzystaniem nowoczesnego lasera działającego w technologii fiber cięcie rur i profili odbywa się z bardzo dużą dokładnością. Przewagą lasera do rur i profili w stosunku do tradycyjnego cięcia na pile, a następnie nawiercania otworów jest:
 • Dużo większa dokładność i precyzja
 • Szybki czas realizacji poprzez automatyzację procesu cięcia
 • Zwiększenie mocy produkcyjnych
 • Optymalizację kosztów