Wyceny i zamówienia

 1. Pliki do wyceny powinny być dostarczone w formacie:
 • *.dxf lub *.dwg dla detali z blachy (2D)
 • *.stp lub *.igs dla profili i rur (3D)
 1. Rysunki powinny zawierać pełne wymiarowanie oraz informacje o skali
 2. Dokumentacja wysłana w innym formacie niż powyższe (pdf, jpg) wydłuży czas wyceny i będzie obsługiwana w dalszej kolejności. Wiąże się to z pracą technologa, która zostanie doliczona do wyceny
 3. W zapytaniu ofertowym powinny być zawarte informacje:
 • Rodzaj materiału (grubość, gatunek)
 • Materiał: wykonawcy lub powierzony
 • Ilość detali
 • Operacje do wyceny (cięcie, gięcie, spawanie itd.)
 • Oczekiwany termin realizacji zamówienia
 1. Każde zapytanie ofertowe rozpatrywane jest indywidualnie. Nie wyceniamy cięcia laserowego za metr bieżący ani za kilogram.
 2. Minimalna kwota zamówienia dla:
 • Cięcia laserowego blach = 100 zł netto (kwota nie zawiera kosztów transportu)
 • Cięcia laserowego profili i rur = 400 zł netto
  • kwota nie zawiera kosztów materiału i transportu
  • kwota dotyczy jednego rodzaju profili (jeden przekrój, jeden gatunek materiału)


W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji – zespół Fabryka 4x4
  Zadzwoń +48 609 050 089